Sök

Välkommen till Upphandlingsbryggans kursplattform

Kurser inom upphandling av konst & kultur

Här på vår kursplattform för utbildning inom kultur- och konstinköp lär du dig mer om upphandling. Studera i egen takt med hjälp av våra digitala kurser.

Vi vill göra upphandling lättare och smidigare för alla parter. Vår idé är att ökad kunskap och genomtänkta rutiner leder till mer tid för kreativa processer.

Upphandlingskurser

Börja här

Introduktion

Prova på den här gratis introduktionen till upphandling och våra upphandlingskurser.

EU:s bakgrund

Lär dig om varför man upphandlar och hur EU:s regelverk påverkar.

Nyckelbegrepp

Här får du lära dig några av upphandlingsvärldens grundläggande begrepp.

Kontrakt

En upphandling ska ofta leda till ett kontrakt eller ett ramavtal. Här får du veta mer.

Beloppsgränser

Olika beloppsgränser påverkar vilka regler som ska följas. Vi dyker ner i dessa.

Förfaranden

Förfaranden beskriver hur en upphandling får utföras. Vissa är mer detaljerade än andra.

Över tröskelvärdet

Upphandlingar över tröskelvärdet måste genomföras som EU bestämt.

Under tröskelvärdet

Vissa upphandlingar måste inte annonseras i hela EU, men i Sverige. Här får du veta mer.

Direktupphandling

Upphandlingen av lägre belopp får man handla direkt, utan att annonsera innan.

Rättsprinciperna

EU:s grundläggande rättsprinciper gäller alla upphandlingar oavsett värde.

Undantag

Äntligen kommer vi till det många vill veta mer om – undantagen.

Projektstart

I början av ett projekt lägger man grunden för arbetet. Vi går igenom viktiga delar.

Genomföra

Grunden är lagd och nu är ska vi närma oss genomförandet av upphandlingen.

Krav och kriterier

Dags att formulera vad du kräver av leverantören och vilka krav du ställer på anbudet.

Dokumenten

Vilka underlag ska du ha med i upphandlingsdokumenten? Och vad ska de heta?

Annonsplats

Vi går igenom var du ska annonsera om upphandlingen är annonspliktig.

Utvärdering

När anbudstiden är över ska anbuden öppnas. De ska granskas och utvärderas.

Konstupphandling

Alla upphandlingar har samma regelverk, men det kan användas olika.

Lämna anbud

Här går vi igenom några av de vanligaste stegen när man svarar på en upphandling.

Avsluta

Upphandlingen börjar gå mot sitt slut. Utvärdering och tilldelning står på tur.

Veta mer

Länkar och lästips för dig som vill dyka djupare ner i upphandingsområdet.

Free

Kurspaketets diplom

När du slutfört alla kurser i vårt kurspaket kan du hämta ditt personliga diplom här.

Nytt kurspaket: Kulturbyråkrati

Free

Offentlig sektor

Ett annat sätt att beskriva offentlig sektor är det allmänna, det som tillhör alla.

Styrformer

Offentlig sektors struktur är liknande men verksamheternas organisation varierar.

Styrdokument

Styrdokument är planerande eller reglerande för verksamheten.

Myndighetsvardag

Arbete inom det offentliga ställer högre krav på öppenhet och regelefterlevnad.

Kulturekonomi

Ekonomisk kunskap är särskilt viktig eftersom ekonomiska resurser är ett styrmedel.

Kulturstöd

Den offentlig sektorns kulturstöd är viktiga och har kulturpolitiska mål.

Den offentliga konsten

Den offentliga konsten berör flera områden. Vi går igenom några.

Armlängds avstånd

En kurs om principen om avstånd från en direkt styrning och om konstnärlig frihet.

Tillgänglighet

Alla ska kunna delta i samhället på jämlika villkor, oavsett funktionalitet.

Länklista byråkrati

En länklista till ett urval av statliga, regionala och kommunala kulturbyråkratier.

Free

Kurspaketets diplom

När du slutfört alla kurser i vårt kurspaket kan du hämta ditt personliga diplom här.

Resursbibliotek

Budgetberäknaren

När du vet upphandlingens värde kan du bedöma vad du får eller måste göra.

Free

Ekonomiska gränser

En tabell med de senaste tröskelvärdena för upphandlingar som följer LOU.

Free

Funktionalitetstestet

En funktionsnedsättning kan vara bestående, tillfällig eller situationsbunden.

Free

Livscykelanalysen

För mer hållbara upphandlingar kan ni ta stöd av dessa frågor om krav på ökad livslängd.

Free

Rättsprincipkollen

Följer upphandlingen EU:s grundläggande rättsprinciper? Testa vart ni är på väg.

Litteratur

Ibland behöver man dyka ner i detaljerna eller bara vill läsa mer. Här hittar du tips vidare.

Länklista resurser

Här hittar du länkar till lagar, domar, myndigheter och annat matnyttigt.