Search

Välkommen till Upphandlingsbryggans kursplattform

Kurser inom upphandling av konst & kultur

Här på vår kursplattform för utbildning inom kultur- och konstinköp lär du dig mer om upphandling. Studera i egen takt med hjälp av våra digitala kurser.

Vi vill göra upphandling lättare och smidigare för alla parter. Vår idé är att ökad kunskap och genomtänkta rutiner leder till mer tid för kreativa processer.

ArtAdmin

Vi öppnar!
Ta del av statistik, råd och information om processer och formalia kring offentlig konst från vårt projekt med stöd av Erasmus+.

Upphandlingskurser

Börja här

Introduktion

Innehåll: Presenterar våra upphandlingskurser
För dig som vill förstå upphandlingar lite mer.

EU:s bakgrund

Innehåll: EU:s regelverk och om tankarna bakom reglerna för upphandling.
Lektioner: 4

Free

Nyckelbegrepp

Innehåll: En genomgång av några grundläggande upphandlingsord.
Lektioner: 4

Free

Kontrakt

Innehåll: En upphandling ska ofta leda till ett kontrakt eller ett ramavtal. Vad är det?
Lektioner: 5

Free

Beloppsgränser

Innehåll: Olika beloppsgränser som påverkar vilka regler som ska följas.
Lektioner: 5

Free

Förfaranden

Innehåll: Olika sätt att upphandla kallas olika förfaranden.
Lektioner: 4

Free

Över tröskelvärdet

Innehåll: Upphandlingar över tröskelvärdet måste genomföras som EU bestämt.
Lektioner: 6

Free

Under tröskelvärdet

Innehåll: Vissa upphandlingar måste inte annonseras i hela EU, men i Sverige.
Lektioner: 2

Free

Direktupphandling

Innehåll: Upphandlingen av lägre belopp får man handla direkt.
Lektioner: 3

Free

Rättsprinciperna

Innehåll: EU:s grundläggande rättsprinciper gäller alla upphandlingar.
Lektioner: 5

Free

Undantag

Innehåll: Det finns undantag men de får bara användas restriktivt.
Lektioner: 3

Free

Projektstart

Innehåll: En upphandling är ett projekt. För alla projekt är grunden viktig.
Lektioner: 5

Free

Genomföra

Innehåll: Grunden är lagd och nu är ska upphandlingen genomföras.
Lektioner: 6

Free

Krav och kriterier

Innehåll: Att ställa krav och kriterier på leverantören och anbudet.
Lektioner: 5

Free

Dokumenten

Innehåll: Upphandlingsdokumenten består av olika underlag.
Lektioner: 6

Free

Annonsplats

Innehåll: Om var en annonspliktig upphandling ska annonseras.
Lektioner: 6

Free

Utvärdering

Innehåll: Om att anbuden öppnas, granskas och utvärderas.
Lektioner: 5

Free

Konstupphandling

Innehåll: Alla upphandlingar har samma regelverk som kan användas olika.
Lektioner: 4

Free

Lämna anbud

Innehåll: De vanligaste stegen när man svarar på en upphandling.
Lektioner: 4

Free

Avsluta

Innehåll: Upphandlingen går mot sitt slut. Utvärdering och tilldelning står på tur.
Lektioner: 4

Free

Veta mer

Innehåll: Länkar till lagar och lästips för dig som vill dyka djupare ner i upphandingsområdet.

Free

Kurspaketets diplom

Innehåll: När du slutfört alla kurser i vårt kurspaket kan du hämta ditt personliga diplom här.

Nytt kurspaket: Kulturbyråkrati

Free

Offentlig sektor

Innehåll: Ett annat sätt att beskriva offentlig sektor är det allmänna, det som tillhör alla.
Lektioner: 10

Free

Styrformer

Innehåll: Offentlig sektors struktur är liknande men organisationen varierar.
Lektioner: 6

Free

Styrdokument

Innehåll: Styrdokument är planerande eller reglerande för verksamheten.
Lektioner: 8

Free

Myndighetsvardag

Innehåll: Det är högre krav på öppenhet och regelefterlevnad inom det offentliga.
Lektioner: 9

Free

Kulturekonomi

Innehåll: Ekonomisk kunskap är viktigt för alla. Ekonomin är ett styrmedel.
Lektioner: 7

Free

Kulturstöd

Innehåll: Den offentlig sektorns kulturstöd har kulturpolitiska mål.
Lektioner: 7

Free

Den offentliga konsten

Innehåll: Den offentliga konsten, enprocentregeln och MU-avtalet.
Lektioner: 6

Free

Armlängds avstånd

Innehåll: Principen om avstånd, konstnärlig frihet och museilagen.
Lektioner: 4

Free

Tillgänglighet

Innehåll: Alla ska kunna delta i samhället på jämlika villkor, oavsett funktionalitet.
Lektioner: 9

Free

Länklista byråkrati

Innehåll: En länklista till ett urval kulturbyråkratier. Både statliga, regionala och kommunala verksamheter.

Free

Kurspaketets diplom

Innehåll: När du slutfört alla kurser i vårt kurspaket kan du hämta ditt personliga diplom här.

Resursbibliotek

Free

Budgetberäknaren

Innehåll: När du vet upphandlingens värde kan du bedöma vad du får eller måste göra.

Free

Ekonomiska gränser

Innehåll: En tabell med de senaste tröskelvärdena för upphandlingar som följer lagen om offentlig upphandling.

Free

Funktionalitetstestet

Innehåll: En funktionsnedsättning kan vara bestående, tillfällig eller situationsbunden.

Free

Livscykelanalysen

Innehåll: För mer hållbara upphandlingar kan ni ta stöd av dessa frågor om krav på ökad livslängd.

Free

Rättsprincipkollen

Innehåll: Följer upphandlingen EU:s grundläggande rättsprinciper? Testa vart ni är på väg.

Free

Litteratur

Innehåll: Ibland behöver man dyka ner i detaljerna eller bara vill läsa mer. Här hittar du tips vidare.

Free

Länklista resurser

Innehåll: Här hittar du länkar till olika lagar, domslut, myndigheter och annat matnyttigt.