Search

Lämna en kommentar

Leverantör: Konstnär

Köpare & säljare
När offentligt finansierade verksamheter köper något har de regelverk att följa. Köparen kallas upphandlande myndighet och säljaren för leverantör.

Skillnader
De ekonomiska förutsättningarna mellan en upphandlande myndighet och leverantörerna kan vara stora. I vissa fall är företagaren en stor koncern medan det i andra fall kan röra en ensam företagare med enskild firma. Glöm inte att ta hänsyn till motpartens verklighet. Inte minst när det kommer till de olika ekonomiska förutsättningar som parterna har.

Tid och pengar
För en upphandlande myndighet kan några tiotusen kronor vara relativt lite pengar medan det kan vara en månadsinkomst för en kreatör. Skillnaden är också att en egenföretagare sällan har en förutsägbar lön som kommer regelbundet oavsett hur arbetsdagarna sett ut. Att göra uppdrag som är krångliga och tar tid låser tid för leverantören. Tid den inte får betalt för.