Search

ARTadmin

Ett projekt av Upphandlingsbryggan med stöd av Erasmus+.

Här får du ta del av statistik, insikter och rekommendationer som vuxit fram inom projektet. Vartefter arbetet fortskrider publicerar vi det på denna plattform.

Free

Ett kunskapsbyggande med stöd av Erasmus+

Innehåll: Vad projektet är samt om hur och varför vi genomför det. Vi publicerar och justerar resultaten vartefter arbetet fortskrider.
Artiklar: 5

Free

Upphandlande myndigheters styrdokument

Innehåll: I arbetet framkommer utmaningar för de upphandlande myndigheterna. I vissa fall är dessa komplexa och i andra fall lätta att åtgärda.
Artiklar: 6

Free

Leverantör: Konstnär

Innehåll: I en upphandling krävs ofta att konstnären har företag. Kraven i en upphandling behöver ta hänsyn till dess potentiella leveratörer.
Artiklar: 4

Free

Anbud: Konst

Innehåll: För att förutsättningarna för ett bra avtal ska finnas måste du ställa relevanta krav och kriterier. För det måste du förstå branschen.
Artiklar: 5

Free

Avtal & ekonomi

Innehåll: När upphandlingen är klar eller när inköpet görs blir frågor om avtal och betalning aktuella. Ibland kan små justeringar göra stor skillnad.
Artiklar: 5

Free

Sökbart & tillgängligt

Innehåll: En upphandling behöver förstås av alla parter. Om leverantörerna inte förstå vad saker betyder kommer de inte kunna lämna bra anbud.
Artiklar: 5

Free

Bemötande

Innehåll: Även upplevelsen av underlagen och processen är viktiga signaler för att leverantörer ska bli sugna på att lämna anbud.
Artiklar: 3

Free

Konsult: Konstkonsulter mfl

Innehåll: Det finns flera roller inom offentlig konst utöver konstnären och tjänstepersonerna. En av dem som ofta finns med är konstkonsulten.
Artiklar: 4

Free

Upphandlingsdilemman

Innehåll: Politiska viljor, juridiska underlag, konstnärliga behov och mediala drev kan ha kraftfull påverkan på ett konstinköp.
Artiklar: 6

Free

Statistik för konstupphandlingar

Innehåll: Offentlig sektors inköp av lös konst och gestaltningar under 2022 och 2023 ligger till grund för projektets statistik.
Artiklar: 8